ทดสอบความรู้เรื่อง IPv6 พร้อมรับ certificate

HURRICANE ELECTRIC เป็นเว็บที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ในด้าน IT เรื่อง IPv6 ได้เข้ามาทำแบบทดสอบกัน โดยมีทั้งหมด 7 ขั้น เริ่มจาก
1. Newbie
2. Explorer
3. Enthusiast
4. Admin
5. Professional
6. Guru
7. Sage
สามารถลงทะเบียนและเข้าทดสอบความรู้ได้ที่ http://ipv6.he.net/certification/
ตัวอย่างใบ Certificate  ระดับสูงสุด