ความแตกต่างของ IPv6 กับ IPv4

IPv6 มีข้อปรับปรุงเพิ่มมาจาก IPv4 ดังนี้

– ขยายขนาด Address จากเดิม 32 bit เป็น 128 bit
– เพิ่มขีดความสามารถในการเลือกเส้นทาง
– สนับสนุนการใช้ Mobile Host
– สนับสนุนการทำงานแบบเวลาจริง
– มีระบบติดตั้ง Address อัตโนมัติ
– เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย
– ปรับปรุงระบบ Header เพื่อให้ประมวลผลได้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

เนื่องจาก IP Address ของ v6 มีขนาด 128 bit การเขียนจึงแตกต่างจากแบบเดิม การเขียนใช้เลขฐาน 16 แทนโดยมีเครื่องหมาย colon ( : ) คั่นระหว่างตัวเลข เช่น

F3B8 : AS3C : 1436 : 3120 : FABC : BC91 : 7211 : 2820

อย่างไรก็ดี ถ้ามีข้อเสนอ เป็นจำนวนเลขหมายหลายตัวจะเขียนแบบย่อได้ เช่น

2425 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 :1812 :2137 : 425A

เขียนได้ดังนี้

2425 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 1812 : 2137 : 425A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *