ประโยชน์และการนำไปใช้ในเชิงสร้างสรรค์

ในอนาคต โลกอินเทอร์เน็ตจะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตเรามากขึ้น ทำให้เกิดแนวโน้มของการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย อุปกรณ์เหล่านั้นต่างต้องการมี IP Address เป็นของตนเอง เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในการสื่อสาร และเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้เหมือนคอมพิวเตอร์ โดยที่ไม่ต้องผ่านระบบใดๆ ตัวอย่างของการนำไปใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ
1. การใช้ระบบระบุตำแหน่งหรือติดตามอุปกรณ์ต่างๆ เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน หรือโทรศัพท์มือถือ
2. การผลิตตู้เย็นที่รองรับการใช้ IPv6 ที่ทำให้ตู้เย็นสามารถแสกนได้ว่าอาหารใดที่กำลังจะหมด และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยังร้านค้าเพื่อสั่งซื้อสินค้าโดยตรง
3. การใช้ IPv6 ร่วมกับเทคโนโลยีบางอย่างที่ใช้ตรวจสอบสภาพแวดล้อม เพื่อตรวจสอบสภาพมลพิษในที่ต่างๆ
4. โทรทัศน์ในอนาคตอาจเป็นแบบที่สามารถโต้ตอบกับคนดูได้ หรือเครื่องเล่น CD ที่สามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์มาได้โดยตรงจากอินเทอร์เน็ต
5. ใช้ IPv6 ช่วยควบคุมการใช้พลังงานหรือก๊าชหุงต้มในองค์กรหรือครัวเรือน
6. การใช้เป็นอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือที่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้แม้ในขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่ โดยไม่เกิดปัญหา
7. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีการใช้งาน IPv6 สามารถรายงานสภาวะต่างๆของผู้ป่วย อาทิ ความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ โดยติดตั้งอุปกรณ์นี้ไว้ที่บ้านโดยที่ไม่ต้องมาพบแพทย์ เป็นต้น

ที่มา : http://sakon-pin.blogspot.com/2009/11/ipv6-internet-protocol-version-6_04.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *