การใช้งาน Mobile IPv6

เมื่อเราต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตขณะเคลื่อนที่ การใช้ Mobile IPv6 ทำให้การส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตราบรื่น ทุกเครือข่ายต้องเชื่อมผ่านรูปแบบ IPv6 เราจะสามารถเคลื่อนย้ายในรูปแบบนี้ได้จากทุกที่ที่สามารถเชื่อมถึงกัน ในการทดสอบได้ทำอยู่ในระดับห้องทดลองก็จะมี การทดสอบในระดับโปรแกรมที่ใช้งาน 3 โปรแกรมคือการ ping ssh ftp และการ Streaming ได้แสดงผลของการทดลองให้ดูความแตกต่างและความสะดวกในการใช้งานเมื่อเราเคลื่อนย้ายไปสู่เครือข่ายอื่น
องค์ประกอบที่สำคัญของ IPv6
1. Mobile Node (MN) อุปกรณ์เคลื่อนที่
2. Corespoding Node’s (CN) คู่สนทนา
3. Home Agent (HA) ตัวกลางในการติดต่อกับ MN
4. Home Network เครือข่ายเดิม
5. Home Address หมายเลขไอพีเดิม
6. Foreign Network เครือข่ายใหม่
7. Care-of Address หมายเลขไอพีใหม่

ที่มา : http://sakon-pin.blogspot.com/2009/11/ipv6-internet-protocol-version-6_04.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *